Kobiety

Dlaczego mamy zakładkę KOBIETY? Dlatego że jesteśmy fanami „klauzuli włączenia/równości” – tego określenia użyła Frances McDormand na Gali Rozdania Oscarów (2018). Co kryje się pod tą nazwą?

„Inclusion rider” można określić jako „klauzulę równości” lub „klauzulę włączenia”. To nazwa paragrafu, który wymaga od obsady i ekipy pewnego poziomu różnorodności, której wpisania do kontraktu może domagać się aktor(ka)/artyst(k)a. Umieszczenie jej w umowie oznacza, że przy produkcji filmu należy uwzględnić parytety przy zatrudnianiu przedstawicieli obu płci, albo różnych ras.
Dbajmy o różnorodność, to może nam wyjść tylko na dobre.