Zbigniew Kowalski

Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Właściciel dwóch firm doradczo – szkoleniowych, edukacyjnego portalu internetowego oraz członek rad nadzorczych kilku spółek. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas niemal 70 000 osób, w tym ponad 30 000 lekarzy, 20 000 farmaceutów, 5 000 pielęgniarek, 10 000 pracowników z 95 firm farmaceutycznych i medycznych oraz ponad 10 000 pracowników firm innych branż (finanse, FMCG, przemysł).
Interaktywne i praktyczne wystąpienia Zbigniewa Kowalskiego dotyczą kwestii porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Zapraszany jako komentator i ekspert oraz cytowany przez czołowe media. Posiada akredytację konsultanta i trenera takich instytucji czy modeli jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania), Oldham & Morris (psychologia osobowości), Body Language Institute Washington (rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym). Wspólnie z dziennikarzami i prezenterami TV oraz znanymi aktorami przygotowuje przedstawicieli różnych zawodów do wystąpień publicznych oraz kontaktu z mediami. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Tematy przykładowych wystąpień dla biznesu:
1. Zdrowa komunikacja, czyli jak pracować nad porozumieniem w każdej relacji?
2. Co nas motywuje i dlaczego – skąd czerpać dodatkowy napęd do działania?
3. Każdy ma swój Mount Everest – o relacjach, które ułatwiają osiąganie ambitnych celów.
4. Jak rozmawiać, by motywować do działania i pracować nad lojalnością?
5. Kiedy się targujesz, a kiedy negocjujesz – porozumienie czy wygrana?
Tematy przykładowych wystąpień dla profesjonalistów ochrony zdrowia:
1. Zdrowa komunikacja, czyli jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną?
2. Motywowanie pacjentów do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
3. Trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem i jego rodziną.
4. Współodpowiedzialność lekarza i pacjenta, czyli o relacji i efektach leczenia.
5. Wypalenie zawodowe w medycynie i metody jego zapobiegania.

project image

Social media: