prof. Marek Belka

Profesor ekonomii, polityk, były premier, były minister finansów, urzędnik w instytucjach finansowych, wykładowca akademicki. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1978 roku uzyskał stopień doktora, a w 1994 został profesorem nauk ekonomicznych.

W latach 2004-2005 Prezes Rady Ministrów. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów w 1997 oraz w 2001 roku.

W maju 2004 roku został powołany przez ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego na stanowisko premiera, oraz przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

Prof. Marek Belka pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą; piastował między innymi stanowisko konsultanta Banku Światowego, przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i przewodniczącego Komitetu rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od 2006 roku sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds.  Europy (UNECE). W styczniu 2011 roku został wybrany na trzyletnią kadencję (przedłużoną o kolejne 3 lata w 2014 r.) do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od czerwca 2012 r. jest Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej; od 2013 r. członkiem Central Bank Governance Group w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

Prof. Marek Belka został wyróżniony odznaczeniami m.in. w Rumunii i Litwie. Jest laureatem takich nagród, jak Odznaka Honorowa ”Bene Merito”, Perła Honorowa Polskiej Gospodarki w kategorii Gospodarka czy Nagroda im. Władysława Grabskiego Konfederacji Lewiatan.

Marek Belka interesuje się ekonomią stosowaną, myślą ekonomiczną, polityką antyinflacyjną oraz teorią pieniądza. Łącznie wydał kilkaset prac naukowych z tych dziedzin.

W 2016 roku Studio Emka wydała książkę „Marek Belka. Selfie” (autorzy: Marek Belka, Maciej Siembieda), której motywem przewodnim jest biografia profesora Marka Belki.

Każdy, kto choć raz miał okazję słuchać wystąpienia prof. Marka Belki, wie, że jest utalentowanym, pełnym temperamentu mówcą, obdarzonym językowym wyczuciem i stylistyczną inwencją.

Polecane wykłady:

  1. Polska gospodarka – stan obecny i perspektywy
  2. Gospodarka światowa – czy i jakie będą punkty zapalne prowadzące do kolejnego kryzysu?
  3. EURO w Polsce – za i przeciw
  4. Przyszłość Unii Europejskiej okiem ekonomisty
  5. System bankowy w Polsce na tle Europy i świata
  6. Polski przedsiębiorca w dzisiejszej Polsce (i niestabilnym świecie)
  7. Regulatory regime of the financial sector – response to the Global Financial Sector of 2008. What have we learned from the crisis?”

project image